1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG
  Cung cấp dịch vụ cho Người tiêu dùng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người tiêu dùng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

  Website heyotour.com sử dụng thông tin của Người tiêu dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người tiêu dùng;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người tiêu dùng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người tiêu dùng;
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

  Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người tiêu dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Công ty hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

 4. CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

  Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Công ty TNHH Heyo Group
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website heyotour.com
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
  •  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

  CÔNG TY TNHH HEYO GROUP

  Địa chỉ: 133 đường Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

  Số CNĐKKD: 0316841312  do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 05/05/2021, Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 08/06/2021.

  Giấy phép Kinh doanh dịch vụ Lữ hành quốc tế số: 79-1289/2022/TCDL-GP LHQT.

  Giấy phép Kinh doanh Lữ hành nội địa số: 79-0220/2021/SDL- GP LHNĐ.

  Điện thoại: 0368627318

  Email: kinhdoanh@heyotour.com

 6. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

  - Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website heyotour.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Bộ phận Kinh doanh thực hiện việc này.
  -
  Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Bộ phận Kinh doanh. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Heyo Group sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
  -   Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người tiêu dùng:
        i)  Qua email: kinhdoanh@heyotour.com
       ii)  Qua điện thoại:
  0368627318
 7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

  - Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng trên Website heyotour.com được Bộ phận Kinh doanh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website heyotour.com

  - Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người tiêu dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của Người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng, Công ty TNHH Heyo Group có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người tiêu dùng được biết về vụ việc.

 8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

  Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người tiêu dùng gửi email khiếu nại đến email kinhdoanh@heyotour.com hoặc gọi điện thoại tới số 0368627318 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Bộ phận Kinh doanh - Công ty TNHH Heyo Group. 

   Công ty TNHH Heyo Group cam kết sẽ phản hồi muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.