1. Cookie và các công nghệ lưu trữ khác

 • Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận số nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, số nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ này là “cookie”.
 • Chúng tôi sử dụng cookie nếu bạn có tài khoản, sử dụng Sản phẩm của Heyo Group, bao gồm trang web của chúng tôi và các trang web và ứng dụng khác sử dụng Sản phẩm của Heyo Group. Cookie giúp chúng tôi cung cấp Sản phẩm của Heyo Group cho bạn cũng như hiểu được thông tin mà chúng tôi nhận được về bạn, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng khác, cho dù bạn đã đăng ký hoặc đăng nhập hay chưa.
 • Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các lựa chọn dành cho bạn. Trừ khi chính sách này quy định khác, Chính sách dữ liệu sẽ được áp dụng đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu thu thập được qua cookie.

2. Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

 • Cookie giúp chúng tôi cung cấp, bảo vệ và cải thiện Sản phẩm của Heyo Group, chẳng hạn như bằng cách cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh và đánh giá quảng cáo cũng như cung cấp trải nghiệm an toàn hơn. Mặc dù các cookie chúng tôi sử dụng đôi khi có thể thay đổi khi chúng tôi cải tiến và cập nhật Sản phẩm của Heyo Group, chúng tôi sử dụng các cookie này cho những mục đích sau:

3. Xác thực

 • Chúng tôi sử dụng cookie để xác minh tài khoản của bạn và xác định thời điểm bạn đăng nhập để giúp bạn truy cập Sản phẩm của Heyo Group dễ dàng hơn, đồng thời hiển thị cho bạn các tính năng và trải nghiệm thích hợp.

– Ví dụ: Chúng tôi sử dụng cookie để duy trì trạng thái đăng nhập của bạn khi bạn điều hướng giữa các trang Heyo Group. Cookie cũng giúp chúng tôi ghi nhớ trình duyệt của bạn để bạn không phải duy trì trạng thái đăng nhập Heyo và vì vậy, bạn có thể đăng nhập Heyo Group dễ dàng hơn thông qua các ứng dụng cũng như trang web bên thứ ba.

4. Tính toàn vẹn của sản phẩm, trang web và bảo mật

 • Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi giữ cho tài khoản, dữ liệu của bạn và Sản phẩm của Heyo Group an toàn, bảo mật.

– Ví dụ: Cookie có thể giúp chúng tôi xác định và áp dụng các biện pháp bảo mật bổ sung khi ai đó cố gắng truy cập trái phép một tài khoản Heyo Group, chẳng hạn như bằng cách đoán nhanh các mật khẩu khác nhau. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để lưu trữ thông tin cho phép khôi phục tài khoản của bạn trong trường hợp bạn quên mật khẩu hoặc yêu cầu xác thực bổ sung nếu bạn cho chúng tôi biết tài khoản của mình đã bị hack.

 • Chúng tôi cũng sử dụng cookie để chống lại hoạt động vi phạm chính sách của mình hoặc bằng cách khác làm giảm khả năng cung cấp Sản phẩm của Heyo Group của chúng tôi.

– Ví dụ: Cookie giúp chúng tôi chống lại các cuộc tấn công spam và lừa đảo bằng cách giúp chúng tôi có thể xác định những máy tính được sử dụng để tạo ra số lượng lớn tài khoản Heyo Group giả mạo. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để phát hiện máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại và thực hiện các bước nhằm ngăn chặn chúng gây thêm thiệt hại. Cookie cũng giúp chúng tôi ngăn những người chưa đủ tuổi đăng ký tài khoản Heyo Group.

5. Các tính năng và dịch vụ của trang web

 • Chúng tôi sử dụng cookie để bật chức năng giúp cung cấp Sản phẩm của Heyo Group.

– Ví dụ: Cookie giúp chúng tôi lưu trữ các tùy chọn, biết thời điểm bạn đã xem hoặc tương tác với nội dung Sản phẩm của Heyo Group, đồng thời cung cấp cho bạn nội dung và trải nghiệm được tùy chỉnh. Ví dụ: cookie cho phép chúng tôi đưa ra đề xuất cho bạn và người khác, đồng thời tùy chỉnh nội dung trên trang web bên thứ ba tích hợp với các plugin xã hội của chúng tôi. Nếu bạn là quản trị viên trang, cookie cho phép bạn chuyển giữa việc đăng từ tài khoản Heyo Group cá nhân của mình và từ trang.

 • Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp cung cấp cho bạn nội dung phù hợp với nơi của bạn.

– Ví dụ: Chúng tôi lưu trữ thông tin trong một cookie được đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, vì vậy, bạn sẽ nhìn thấy trang web bằng ngôn ngữ ưu tiên của mình.

6. Hiệu quả

 • Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể.

– Ví dụ: Cookie giúp chúng tôi định tuyến lưu lượng truy cập giữa các máy chủ và hiểu tốc độ tải Sản phẩm của Heyo Group đối với những người khác nhau. Cookie cũng giúp chúng tôi ghi lại tỷ lệ và kích thước màn hình, cửa sổ của bạn và biết bạn đã bật chế độ tương phản cao chưa để chúng tôi có thể hiển thị đúng các trang web cũng như ứng dụng của mình.

7. Phân tích và nghiên cứu

 • Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng Sản phẩm của Heyo Group để có thể cải thiện các sản phẩm đó.

– Ví dụ: Cookie có thể giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của Heyo Group, phân tích xem phần nào trong Sản phẩm của Heyo Group mọi người thấy hữu ích và hấp dẫn nhất cũng như xác định các tính năng có thể cải thiện.

8. Chúng tôi sử dụng cookie ở đâu?

 • Chúng tôi có thể đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn và nhận thông tin được lưu trữ trong cookie, khi bạn sử dụng hoặc truy cập:

– Sản phẩm của Heyo Group.

– Các sản phẩm do thành viên khác trong các Công ty của Heyo Group cung cấp.

– Các trang web và ứng dụng do công ty khác cung cấp sử dụng Sản phẩm của Heyo Group, bao gồm các công ty đưa Công nghệ của Heyo Group vào trang web và ứng dụng của họ. Heyo Group sử dụng cookie và nhận thông tin khi bạn truy cập các trang web cũng như ứng dụng đó, bao gồm thông tin thiết bị và thông tin về hoạt động của bạn mà không cần bạn phải hành động thêm. Điều này xảy ra cho dù bạn đã có tài khoản Heyo Group hoặc đã đăng nhập hay chưa.