Điều khoản và điều kiện

Trang web này được điều hành bởi Heyo Group. Khách hàng truy cập vào website Heyo Tour, tức là đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.
1/ Trách nhiệm của người sử dụng
 • Khi truy cập vào website này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Heyo Group không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp;
 • Những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy;
 • Những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; Đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…
2/ Về nội dung trang web
 • Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc.
 • Heyo Group và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này.
 • Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của Heyo Group bằng văn bản.
3/ Về bản quyền
 • Heyo Group là chủ bản quyền của trang web này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Heyo Group.
 • Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Heyo Group.
4/ Về việc sử dụng thông tin
 • Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ.
 • Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Heyo Group như việc xác nhận đặt tour, khuyến mại qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web Heyo Tour.
5/ Về việc tải dữ liệu
 • Nếu bạn tải về máy những hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì hình ảnh, dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của Heyo Group và cho phép bạn sử dụng.
 • Bạn không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải và Heyo Group không nhượng quyền cho bạn.
6/ Thay đổi nội dung
 • Heyo Group giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.
7/ Liên kết với các trang khác
 • Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang khác, Heyo Group không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sáp nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng.
 • Khi truy cập vào trang web bạn phải hiểu và chấp nhận rằng Heyo Group không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang Heyo Group và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.
8/ Đưa thông tin lên trang web
 • Bạn không được đưa lên (đặc biệt trong mục bình luận tour), hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.
 • Heyo Group và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.
9/ Luật áp dụng Mọi hoạt động phát sinh từ trang web sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam đặt cạnh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này.